MidSEFF Katılımcı Bankalar

Akbank Türkiye İş Bankası

Geliştiren

European Bank

Destekleyen

European Union European Investment Bank

Project Danışma Ekibi

MWH Frankfurt School
Bio Energy Projects
Bio Energy Projects

Bioyakıt 1980 de %20 iken 2005 de %8 e gerilmesine rağmen halen Türkiye'deki toplam enerji tüketiminin önemli bir payını oluşturmaktadır. Odun yakıtı ve hayvan atığı birçok şehir ve kırsal alanda ısıtma ve yemek pişirme için kullanılan ana bioyakıt kaynaklarıdır.

Zirai artıklar, çiftlik hayvanı tarım artıkları, ormancılık ve ahşap işleme artıkları ile kentsel atıklardan geniş oranda yeniden üretilebilir enerji potansiyeli elde edilebileceği hesaplanmıştır. Bu nedenle Türkiye'nin yaklaşık üç milyon çiftliğiyle büyükbaş hayvan atığından muazzam bir biyogaz üretim potansiyeli bulunmaktadır.

Toplam bioyakıt üretiminin 2030 senesinde 52.5 Mtoe oranında olması beklenmektedir. Yaklaşık 30 Mtoe civarındaki mevcut kaynaklar dikkate alınarak yapılan ihtiyatlı bir tahminle aşağıdaki tablo bu enerji teknolojisinin potansiyel girişinin ilk elden bir tahminini sunmaktadır.

Enerjinin yeniden kullanımının temin edilmesine ek olarak gübrenin metanlaştırılması da tarım alanlarındaki emniyetsiz gübre yayılımına ilişkin Türkiye'deki büyük sağlık tehlikelerinin üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin bioyakıt yönetim stratejisinin (2003-2023) tahmini yatırım maliyetleri verilmektedir.