MidSEFF Katılımcı Bankalar

Akbank Türkiye İş Bankası

Geliştiren

European Bank

Destekleyen

European Union European Investment Bank

Project Danışma Ekibi

MWH Frankfurt School

Türkiye'nin geniş petrol ve gaz rezervleri bulunmamaktadır. Ülkede bulunan ana enerji kaynakları linyit, hidroelektrik ve bioyakıttır.

Hükümet son 5 yıl içerisinde liberal, etkili ve ekonomik bir sektör yaratma düşüncesiyle elektrik sektöründe kapsamlı bir reform ve yeniden yapılanma programına girişmiştir.

Türkiye Güney Doğu Avrupa Bölgesel Enerji Piyasası Mutabakat Bildirisi ve Avrupa Birliği Dahili Enerji Piyasasına Entegrasyonuyla ilgili 2003 tarihli Atina Protokolünün imzacı tarafıdır.

Türkiye elektrik, petrol ve gaz üzerinde yetkiye sahip Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ismi altında bağımsız bir düzenleme kurulu kurmuştur. EPDK ruhsatlandırma, tarife belirleme ve müşteri hizmeti konularında yetkiye sahiptir.

Reform aynı zamanda üretim ve dağıtım sektörlerinin yeniden yapılandırılmasını ve rekabet getirilmesini ve dağıtımın özelleştirilmesini şart koşmaktadır.

Ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığının azaltılması için yeni, uzun vadeli enerji stratejileri alınması gerektiğinden yenilenebilir enerji kaynak ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı ve enerji verimliliğinin ıslah edilmesi sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için giderek önemli hale gelmektedir.Güç sektöründeki kurulu kapasite ve üretimin gelişimi ve pik enerji talebinin beklenen gelişimi
(Kaynak: TETC Türkiye Elektrik Üretim ve Nakil İstatistikleri)


Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Olanağı veya MidSEFF aşağıdaki türdeki orta ölçekli sürdürülebilir enerji projelerine (5 MW ila 50 MW arası) yapılacak özel sektör yatırımlarına finansman sağlamak suretiyle Türkiye'nin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmada yardımcı olacaktır:

  • Rüzgar Santrali projesi
  • Hidro elektrik Santrali projesi (40 MW a kadar)
  • Jeotermal enerji projesi
  • Güneş enerjisi projesi
  • Enerji Verimliliği projesi
  • Biyo Enerji projesi