MidSEFF Katılımcı Bankalar

Akbank Türkiye İş Bankası

Geliştiren

European Bank

Destekleyen

European Union European Investment Bank

Project Danışma Ekibi

MWH Frankfurt School
Geothermal Power Projects
Geothermal Power Projects

Elektrik için kullanılan dünyanın kurulu jeotermal enerjisi yıllık 68.6 milyar kWh üretimle 11,765 MW (Ağustos 2013 itibari ile)’tır. Jeotermal elektrik üretiminde ilk beş sırada yer alan ülkeler ABD (80 santral), Filipinler (8 santral), Meksika (7 santral), Endonezya (10 santral) ve İtalya (33 satral)'dır. Elektrik harici kullanım 50,000 MW dır. Jeotermal ısıtma ve kaplıca uygulamalarında ilk beş sırada yer alan ülkeler Çin, Japonya, ABD, İsveç ve Türkiye'dir.

Türkiye Alp-Himalaya kuşağında konumlandığından dolayı önem ölçüde yüksek jeotermal potansiyele sahiptir. Bu potansiyele sahip alanlar batı Anadolu bölgesinde yoğunlaşmıştır (%79). Türkiye’nin teorik jeotermal enerji potansiyeli 31,500 MW olup bunun 2,000 MWe’ı direkt elektrik üretiminde kullanılabilir özelliktedir. Türkiye dünyanın jeotermal potansiyelinin sekizde birine sahip olup dünyada sekizinci sırada yer almaktadır.

25 MW lık kapasite altında proje geliştiricilerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığından proje onayı almaları için sadece basitleştirilmiş bir çevre değerlendirmesi yapması talep edildiğinin dikkate alınması önemlidir. Deneyimlerine dayalı olarak söz konusu projelerin geliştirilmesinde esas zorluklar aşağıdaki gibi özetlenebilir

  • Teknik: jeotermal birliklerinin eksikliği; ikinci el ithal ekipman kullanım eksikliği; operator sayısının az olması bunu izleyen know-how eksikliği;
  • Kanuni: yönetmeliklerin yorumlanması çoklu anlamlar içerebilir; lisansta yer alan kurallar projenin lokasyonuna gore farklılık gösterebilir;
  • Finansal: KDV muafiyeti garanti değildir; keşif ve sondaj en yüksek maaliyet kalemleridir ve Banka tarafından finanse edilmezler; bu adımların proje geliştiricisi tarafından sağlanması gerekir.

Diğer yandan, 105 USD/MWh elektrik satın alım teminatı proje finansmanına ulaşımı kolaylaştıran bir elementtir.

Türkiye Jeotermal Derneğine göre ve hükümet planlamasına istinaden 2018 senesine kadar jeotermal enerjiye yapılması gereken yatırım ihtiyacı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi özetlenebilir. Geri ödeme süresi genel olarak 5 ile 6 sene aralığında seyretmektedir.