MidSEFF Katılımcı Bankalar

Akbank Türkiye İş Bankası

Geliştiren

European Bank

Destekleyen

European Union European Investment Bank

Project Danışma Ekibi

MWH Frankfurt School

Tüm müracaatlarda bilgi almak için Katılımcı Bankalardan birisiyle veya MidSEFF Ekibiyle irtibata geçiniz.iletişim

MidSEFF Ekibinin oluşturacağı nihai dokümantasyonun kısa bir tanımı aşağıda listelenmiştir.

Rasyonel Enerji Kullanım Planı (REUP): Bu proje uygulamasına bağlı ana riskleri, bunların olasılık ve etkilerini belirtip hem kredi kullanıcısının hem de Katılımcı Bankanın AB proje finansmanı en iyi uygulamalarıyla aşina olmasını ve gelecekteki projeler için kapasite inşa etmesini ve projenin uygulanabilirliği ile ilgili üçüncü bir taraftan fikir almasını sağlar.

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ESAP) :Bu belge projenin çevresel ve sosyal özellikleri ile EBRD’nin Çevresel ve Sosyal Politikasında belirtilen hususlar arasında teşhis edilen boşlukların kapatılmasını amaçlamaktadır. ESAP ile belirtilen Çevresel ve Sosyal Eylemler MidSEFF fonlarına erişim sağlanması amacıyla kredi kullanıcıları tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle bu belgenin kredi kullanıcısıyla yapılan kredi anlaşmasında taraflar için müspet taahhüt yükleyen mukavele şeklinde olması gerekecektir.

Paydaş Katılım Planı (SEP): Bu belge yeterli seviyede kamuyu bilgilendirme ve yerel paydaş şikayeti toplama ve yanıtlamasına yönelik uygun tedbirlerin sağlanması için proje yatırımcısı tarafından makul olarak uygulanacak eylemleri belirtmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu belgenin kredi kullanıcısıyla yapılan kredi anlaşmasında taraflar için müspet taahhüt yükleyen bir mukavele şeklinde olması gerekecektir.

Teknik Olmayan Özet (NTS): Bu özet proje ile ilgili ana bilgilerin kamuya bildirilmesi için kullanılabilir.