MidSEFF Katılımcı Bankalar

Akbank Türkiye İş Bankası

Geliştiren

European Bank

Destekleyen

European Union European Investment Bank

Project Danışma Ekibi

MWH Frankfurt School
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile Avrupa Komisyonunun (EC) desteğiyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından uygulamaya konan Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) kapsamında; yenilenebilir enerji, atıktan enerji ve endüstriyel enerji verimliliği konularında orta ölçekli yatırımların finansmanı için toplam 1 milyar AVRO tutarındaki krediyi özel sektör kredi alıcılarına kredi olarak verilmek üzere yedi adet Türk bankası aracılığıyla (Akbank, Denizbank, Finansbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Yapıkredi) sağlayacaktır.
MidSEFF aynı zamanda, Türkiye Karbon Piyasasını geliştirmek amacıyla özel bir Karbon Finansmanı Danışman Ekibi yardımıyla Karbon Finansmanı Danışmanlık Hizmetlerini kredi kullanıcılarına ve Katılımcı Bankalara sunmaktadır.
Wind Power Projects
Wind Power Projects

Modelleme tahminlerine bağlı olarak 10,000 - 40,000 MW aralığında gerçekkapasite arttırma tahminleriyle Türkiye rüzgar enerjisi uygulamaları için oldukça cazip bir potansiyele sahiptir. Rüzgar enerjisi halihazırda sadece 800 MW toplam kurulu kapasitesi ve (2007 senesinde 140 MW, 2008 senesinde 125 MW ve 2009 senesinde 465 MW oranında yapılan artırımlarla) istikrarlı bir büyüme hızıyla hızla büyümektedir.

Wind Power Projects
Hydro Power Projects
Hydro Power Projects

Hidroelektrik Türkiye'de olgulaşmış ve yüksek seviyede sürdürülebilir bir yenilenebilir enerji seçeneğidir. Bu seçenek son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Geniş hidroelektriğe yönelik fırsatların çoğu ya şu ana kadar uygulanmış veya halihazırda uygulanmaktadır. Yine de Türkiye'nin teknik olarak kullanıma uygun hidroelektrik potansiyelinin halen 36.000 MW üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu yeni kapasitenin çoğunluğunun orta ölçekli nehir tipi veya küçük ölçekli depolamalı hidro şeklinde olduğu tahmin edilmektedir.

Hydro Power Projects
Geothermal Power Projects
Geothermal Power Projects

Elektrik için kullanılan dünyanın kurulu jeotermal enerjisi yıllık 68.6 milyar kWh üretimle 11,765 MW (Ağustos 2013 itibari ile)’tır. Jeotermal elektrik üretiminde ilk beş sırada yer alan ülkeler ABD (80 santral), Filipinler (8 santral), Meksika (7 santral), Endonezya (10 santral) ve İtalya (33 satral)'dır. Elektrik harici kullanım 50,000 MW dır. Jeotermal ısıtma ve kaplıca uygulamalarında ilk beş sırada yer alan ülkeler Çin, Japonya, ABD, İsveç ve Türkiye'dir.

Geothermal Power Projects
Solar Power Projects
Solar Power Projects

Türkiye fotovoltaik ve yoğuşmalı güneş enerjisi teknolojileri için oldukça cazip bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin elde ettiği yıllık solar radyasyon yurtiçi elektrik talebinden 10.000 kat daha fazladır. Bu nedenle güneş kaynaklı enerji üretimi yaklaşık 80Mtep tahmini üretim potansiyeli ile ülkenin toplam enerji talebinin bir kısmının karşılanması için umut verici bir alternatif olarak kabul edilmektedir.

Solar Power Projects
Energy Efficiency Projects
Energy Efficiency Projects

Toplam nihai enerji tüketiminin yüzde 39 una sahip endüstriyel sektör Türkiye'deki en büyük enerji tüketicisidir. Enerji maliyetleri toplam üretim maliyetlerinin yüzde 20 ile 50 oranına tekabül etmesinden dolayı Türkiye'de Enerji Verimliliğin geliştirilmesi büyük enerji tasarrufu potansiyeli sunmakta bu da işletmeler için düşük maliyet ve küresel seviyede daha yüksek rekabet gücü anlamına gelmektedir.

Energy Efficiency Projects
Bio Energy Projects
Bio Energy Projects

Biyo enerji kaynağı halihazırda gerekli teknolojinin düşük ilerlemesi ve genel olarak henüz olgunlaşmamış piyasa koşulları nedeniyle yeterince kullanılmamaktadır. Odun bioyakıtının yeterli oranda mevcudiyeti ile hayvansal atık bioyakıtının umut vaat eden mevcudiyeti sayesinde bu enerji kaynağının kısa vadeli gelecekte yaklaşık 10.000 ila 13.000 MW luk potansiyel kapasitenin kurulması suretiyle önemli bir büyüme potansiyeli bulunmaktadır.

Bio Energy Projects