MidSEFF Katılımcı Bankalar

Akbank Türkiye İş Bankası

Geliştiren

European Bank

Destekleyen

European Union European Investment Bank

Project Danışma Ekibi

MWH Frankfurt School
Solar Power Projects
Solar Power Projects

Türkiye'deki senelik ortalama güneş radyasyonu 3.6kWh/m2-gün oranındadır ve toplam senelik radyasyon süresi yaklaşık 2640 saat olup güneş termal uygulamaları için yeterlidir.

Türkiye'nin yıllık bazda aldığı güneş ışığı oranı Türkiye'de 1996 senesinde üretilen elektrik oranının yaklaşık 11,000 misline denktir.

Fotovoltaik ve güneş termal sistemlerinin yaygın bir şekilde kullanılabileceği açıktır. Aşağıda yer alan güneş haritasında olduğu gibi, CSP sistemleri gibi güneş enerjisi çözümlerinin konsantre edilmesi suretiyle kullanımı için çok elverişli bir durum mevcuttur.

Türkiye'nin toplam güneş enerjisi potansiyeli yılda 35 Mtoe olup güneş enerjisi üretiminin 2020 yılında 1,119 Ktoe ya ulaşması beklenmektedir. Bu muazzam potansiyele rağmen kıyı bölgelerindeki evler için sıcak su üretimine yönelik düz plak güneş enerjisi toplayıcıları Türkiye'deki güneş enerjisinin yegane gerçek kullanımını teşkil etmektedir. Halihazırda yaklaşık 12 milyon m2 lik güneş enerjisi toplayıcısı kuruludur.