MidSEFF Katılımcı Bankalar

Akbank Türkiye İş Bankası

Geliştiren

European Bank

Destekleyen

European Union European Investment Bank

Project Danışma Ekibi

MWH Frankfurt School
Wind Power Projects
Wind Power Projects

Dünyanın rüzgar kaynağının senede 53 TWh civarında olduğu tahmin edilmekte olup halihazırda toplam kurulu rüzgar enerjisi gücü 40.301 MW dır. 2020 yılına kadar 1.245 GW oranındaki dünya rüzgar enerjisi hedefine ulaşmak için gereken yatırımın 692 milyar Euro olduğu hesaplanmıştır. O zamana kadar üretim maliyetlerinin 3.79 Euro cent/kWh değerinden 2.45 Euro cent/kWh değerine düşmesi beklenmektedir. Rüzgar türbinlerindeki küresel iş hacmi 2020 tarihine kadar yıllık 8 milyar Euro dan 80 milyar Euro değerine yükselecektir.

Türkiye'de bazı bölgeler göreli olarak daha yüksek rüzgar hızına sahiptir. Bunlar altı adet rüzgar bölgesi içerisine sınıflandırılmıştır. En cazip bölgeler Marmara Denizi bölgesi, Akdeniz Kıyısı, Ege Denizi Kıyısıdır.

Yenilenebilir Enerji Yasası yürürlüğe girdiği tarihten itibaren toplam 3,363 MW kurulu güç tedarik eden 93 adet yeni rüzgar projesine ruhsat verilmiştir.

Halihazırda Türkiye'de 40 adet (yaklaşık 1,400 MW civarında) yeni rüzgar santrali ruhsat almış olup inşaat halindedir ve 751 adet (yaklaşık 78,000 MW civarında) ruhsat müracaatı halen onay beklemektedir.