Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Karbon Finansmanı

MidSEFF Türkiye Karbon Piyasasını geliştirmek amacıyla özel bir Karbon Finans Danışmanı yardımıyla Karbon Danışma Hizmetlerini kredi kullanıcılarına ve Katılımcı Bankalara sunmaktadır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından seçilmiş bir Karbon Finans Ekibi, Proje Yatırımcısı ve Katılımcı Bankalara programın seçilmiş bir takım projelerini Karbon Projeleri olarak hazırlanmasında yardımcı olur. Karbon Projeleri, Karbon Kredileri üretmek için yapılan projelerdir, karbon piyasasının gelişimi için bir ortamı oluşturmaya çalışır ve mümkün olması halinde gelecekte daha geniş bölgesel ya da küresel ölçekli denetlenen karbon piyasasına dahil etmeye çalışır.

http://midseff.com/images/carbon_finance.jpg

Program Türkiye'de karbon piyasasının oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlamakta olup başlıca hedefleri şunlardır;

 • Proje seviyesinde: Karbon Projelerinin geliştirilmesi - Kredi kullanıcılarına MidSEFF tarafından finanse edilmiş projelerinin karbon varlıklarını geliştirmek için yardımda bulunmak. Kredi kullanıcılarının emisyon azaltma projelerini (Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve atıktan enerji üretimi) "Karbon Projeleri" olarak tescil etmeye yardımcı olmak. Böylece bu projelerin Karbon Kredileri satımından ek gelir akışı oluşturmak. Bunun için aşağıdaki destekler verilir:
  • Gerekli olması halinde Proje Planı Notu dökümanının hazırlanması;
  • Belirlenmiş standartlara uygun (VCS, Gold Standard vb.) Kontrol Planı dahil Proje Dizayn Dökümanı (PDD) üretmek;
  • KYK tarafından onaylanmış Bağımsız PDD tasdik/tespit konusunda yardım sunmak;
  • Emisyon Azaltmasını gözlemlemek için eğitim sunmak
  • Projeleri KYK'ya ya da Emisyon Tesciline kayıt ederek Karbon Kredilerinin paralaşmasına sebep olmak;
 • Program Seviyesinde: Katılan Bankaların Karbon Piyasası Hizmetlerinin geliştirilmesi - KB'ların geliştirilmesi, yapılandırılması, eğitim hizmeti sağlanarak kapasitelerinin artmasına yardımcı olmak, böylece KB'ların Karbon Piyasası Hizmetlerini hem kredi kullanıcılarına hem de Karbon Kredisi alıcılarına (Ulusal ve uluslararası Gönüllü Emisyon Azaltma alıcılarıyla ilişkilerini geliştirerek) sunmalarını ve karbon'la alakalı banka servisleri sunmalarını sağlamak.
 • Ulusal seviyede: Türkiye'ye kapasite inşası sağlanması - Bağımsız ve özel sektör hissedarlarıyla işbirliği yaparak Türkiye'deki Karbon piyasası gelişimini desteklemek için, aşagıdakiler dahil (fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın): i) elektrik için standartlaşmış bir karbon emisyon katsayısının belirlenmesi, ii) bankaca muteber Emisyon Azaltma Alımı Anlaşması için standartların oluşturulması, iii) Türkiye için kullanılmaya hazır bağımsız ve denetimli Karbon Projesi / VER tescilinin oluşturulması, iv) sonuçları analiz edilmesi ve yayılması, (denetlenen) yurtiçi karbon piyasası ve onun bölgesel ve global karbon piyasalarına entegre olmasına yönelik tavsiye vermek.

 

Bu karbon piyasası gelişiminin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin sağlaması amacıyla Program ve Proje seviyesinde Karbon desteği, başarılı Karbon Kredisi parasallaştırması gerçekleştirilmesine bağlı olarak hem teknik destek hem de banka kaynakları için maliyetin hasılatla kurtarılması bazında yapılacaktır.

Karbon Projesi geliştirme Hizmetleri Karbon Kredi projesinin bir Karbon Yönetim Kurulundan (KYK) geçip tescil edilmesi için karbon Finans Danışmanları, Katılımcı Bankalar ve EBRD nezdinde oluşan tüm Karbon Projesi geliştirme maliyetlerini karşılayacaktır.

Tescillenen projeler karbon kredisi satışı sonrası finansal getiri kazanmaya başladıktan sonra Proje Yatırımcısı şunları ödemek zorunda kalacak (i) geri kazanç ücretinin ödenmesi (ii) komisyon ücreti ödeyerek kârın paylaşılması. Böylece, bütün ödemeler karbon mal varlığının gelişmesi ve parasallaşmasına bağlı olduğu için Banka'nın ve Sponsor'un ödemesi gereken hiç bir ön ödeme maliyeti yoktur.

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen
Destekleyen