Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Nasıl Başvurulur?

Aşama 1: Kredi başvurusu ve ön uygunluk kontrolü:

Proje Yatırımcısı, MidSEFF teknolojilerini kapsayan yatırımları için ön destek ve kredi incelemesi yapılmak üzere Banka ile irtibata geçer. Banka, Proje Yatırımcısının kredibilitesini kontrol eder. Bu aşamanın nihai dokümanı;

 • Taahhüt Mektubu (LoE): Banka ile Proje Yatırımcısı arasında Taahhüt Mektubu imzalanır ve EBRD’ ye sunulur.
 • Aşama 2: Projenin uygunluk değerlendirmesi ve kredi onayı:

  Projenin uygunluğu MidSEFF uygunluk kriterlerine göre değerlendirilir ve kredinin uygunluğu konusunda nihai karar EBRD tarafından verilir. Bu aşamanın nihai dokümanları:

 • Basitleştirilmiş Değerlendirme Raporu (SAR): Yenilenebilir Enerji (RE) ve Kaynak Verimliliği (ResE) projeleri için SAR, projenin EBRD’ nin Çevresel & Sosyal (E&S) Politikası kapsamındaki Performans Kriterleri ve AB E&S (Sağlık & Güvenlik dahil) standartlarını karşılaması için gerekli tavsiyeleri içermektedir. SAR dokümanı, ResE projeleri için ek olarak projenin enerji, su ve hammadde tüketimi ile ilgili potansiyel tasarruf ve iyileştirme değerleri ile ilgili bilgileri de içerir.
 • Tam Değerlendirme Raporu (FAR): FAR, Proje Yatırımcısı ve Banka tarafından sağlanan belgeler ve MidSEFF ekibinin benzer projelerdeki deneyimlerine dayanarak, projenin teknik, Mali ve Çevresel konularda gözden geçirilmesini sağlar.
 • Environmental and Social Action Plan (ESGA): Bu doküman projenin çevresel ve sosyal özellikleri ile EBRD’ nin Çevresel ve Sosyal Politikası 2014 arasındaki boşlukların kapatılmasını amaçlar.
 • Paydaş Katılım Planı (SEP): Bu doküman Proje Yatırımcısı tarafından makul düzeyde kamuoyuna açıklanacak ve yerel paydaşların şikayeti ve cevabı için uygun önlemleri sağlayacak eylemleri tanımlamayı amaçlar.
 • Teknik Olmayan Özet (NTS): NTS, projeyle ilgili temel bilgilerin bir özetini içerir ve projenin kapasitesinden bağımsız olarak tüm RE ve ResE projeleri için proje bilgilerini yerel halka duyurulmasını hedefler.
 • Aşama 3: Kredinin Ödenmesi:

  Banka krediyi MidSEFF portföyüne alır ve Proje Yatırımcısına krediyi kullandırır. Bu aşamanın nihai dokümanı;

 • Kredi Sözleşmesi: Banka ve Proje Yatırımcısı arasında kredi sözleşmesi imzalanır.
 • Aşama 4: Projenin uygulanması:

  Proje Yatırımcısı projeyi uygulanır.

  Aşama 5: Projenin izlenmesi:

  MidSEFF ekibi, projeyi izlemek amacı ile Banka yetkililerinin de katılımı ile saha ziyaretleri gerçekleştirir. Bu aşamanın nihai dokümanı;

 • İzleme Raporu: İzleme Raporu, projeye ait, ‘Çevresel Yönetim Planı’, ‘ İzinler’, ‘Acil Durum Planı’, ‘Toplum Sağılığı ve Güvenliği Planı’, ‘ Atık Yönetim Planı’, ‘ Kirlilik Önleme Planı’, Peyzaj Restorasyonu’, ‘Kültürel Miras’, ‘Saha Kazanımı/Kamulaştırma’, ve ‘Paydaş Katılımı’ gibi konuları içerir.
 • Geliştiren
  Destekleyen
  Destekleyen
  Destekleyen
  Proje Danışma Ekibi