Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Aktaş Solar FV Güneş Santrali

 

PROJE TANITIMI

Aktaş FV Güneş Santrali, Erzurum, Aydın, Muğla, İzmir ve Adana illerinde bulunan, toplamda 15,25 MWe üretim kapasitesine sahip 21 lisanssız alt projeden oluşmaktadır. Santralin ilk yılında üretmesi beklenen 25.750.000 kWh enerji, 6.100’den fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecektir. Üretilen enerji, yılda yaklaşık 15.244 ton karbondioksit salınımının önlenmesini mümkün kılacaktır.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat/işletme süresince atık ve emisyonların oluşumu
 • Yerel halk/çalışan sağlık ve güvenliği
 • Görsel etki analizi
 • Arazi kullanımı (kuru marjinal veya marjinal tarım arazileri ve şahıs arazileri)
 • Paydaşların katılımı
 • Flora & fauna üzerine etkiler

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULUMALAR

 • «ÇED Muafiyeti» kararının ilgili otoriteden alınması
 • Aydın lokasyonu hariç tarım dışı kullanım izni alınması
 • Arazi edinimi/kiralama süreçleri
 • Formal Çevre,
 • Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) yönetim sisteminin kurulması
 • Yerel halk/çalışan için sağlık ve güvenlik planının hazırlanması ve uygulanması
 • Halkı bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan kaynaklanabilecek riski en aza indirmek üzere paydaş katılım planı hazırlanması İnşaat /operasyon dönemlerinde paydaş katılım süreci
 • Tüm proje lokasyonları için foto-simülasyon aracılığıyla Görsel Etki Değerlendirme çalışmasının yapılması
 • İnşaat aktivitelerinin ÇSG uzmanları tarafından izlenmesi
 • Çevre Yönetim Planı,
 • Toprak Koruma Projesi Raporları ve Muğla ve İzmir lokasyonları için flora & fauna literatür çalışmasının uygulanması
 • Aydın lokasyonu için, işletmeye alındıktan sonra 2 yıl boyunca biota (özellikle kuş türleri) izlemesi yapılması ve gerekli önlemlerin alınması
 • Muğla ve İzmir lokasyonlarında gerçekleştirilecek fauna & flora literatür çalışmasının sonuçlarına dayanarak, santral işletmeye alındıktan sonra 2 yıl boyunca biota izlemesi yapılması