Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Alibey Adası Rüzgar Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Alibey Adası Rüzgar Enerji Santrali (RES) 5 adet 3,6 MWe ve 4 adet 3,0 MWe kapasiteli 116,8 m rotor çapı ve 91 m hub yüksekliğine sahip türbinlerden oluşmaktadır. Alibey Adası Rüzgar Enerji Santrali ulusal şebekeye 1 km uzunlukta enerji nakil hattı ile bağlanacaktır. Santralin beklenen eşdeğer enerji üretimi yılda 111,6 GWh (P75). Santral yılda 26.459 tCO2 salımını engelleyecektir.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • Peyzaj Etki Değerlendirmesi;
 • Flora & Fauna türleri (özellikle kuş türleri);
 • Kümülatif Etkiler (inşaat ve işletme sürecinde çevredeki diğer endüstriyel tesislerin mevcudiyeti);
 • Gürültü Etkisi;
 • İnşaat ve işletme sürecinde olası kirlilik/atık ve emisyon oluşumu;
 • Yerel Halk/İşçi Sağlığı ve Güvenliği.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İnşaat aktivitelerinin çevresel, sosyal,sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından denetlenmesi;
 • Santralin mevsimsel olarak flora & fauna türleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin denetlenmesi (özellikle kuş izlemesi dahil);
 • Kümülatif Etki Değerlendirme Raporu hazırlanması;
 • İşletme sırasında çevresel gürültüyü kabul edilir seviyede tutmak amacıyla gürültü izleme programı oluşturulması;
 • Paydaşların projenin görsel etkisi hakkında gerekli farkındalık düzeyine sahip olmasını sağlamak için görsel etki simülasyonu;
 • Paydaşların dahil edilmesi, bilgilendirilmesi ve halkla ilişkilerde anlaşmazlık riskinin azaltılması amacıyla paydaş katılım planının uygulanması.