Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Amasya Rüzgar Enerji Santrali

 

PROJENİN TANITIMI

Amasya Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesinin yeri Amasya İli, Merkez İlçesi, Halifeli-Beydağı kazasıdır. Amasya RES, 14 adet 3,0 MW kapasiteli rüzgâr türbinlerinden oluşacak ve toplamda 125.000.000 GWh / yıl elektrik üretecektir (% 75 olasılıkla - kayıplar dahil). Yenilenebilir kaynaktan gelen elektrik üretimi, ulusal şebekeden gelen elektrik üretiminin yerini alacak ve elektrik üretiminin temel durum senaryosuna göre hesaplandığı şekilde, yıllık 74.500 ton CO2 eşdeğer emisyonun azaltılmasını sağlayacaktır.

KARBON FİNANSMANI

Amasya Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi Gold Standart sera gazı azaltım projesi olarak yürütülmektedir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • Peyzaj etki değerlendirmesi;
  • Kuş türleri;
  • Gürültü;
  • İnşaat süresince potensiyel kirlilik/kontaminasyon ve emisyon;
  • Toplum/İş Sağlığı ve Güvenliği;

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

  • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından süpervizyonu,
  • Paydaşların projenin görsel etkileri konusunda farkındalığının artırılması amacı ile görsel etki simülasyonu hazırlamak,
  • Mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi ve santralin kuş türleri üzerindeki potansiyel/olası etkilerinin kontrol altına alınması
  • Çevresel gürültüyü yakın çevrede kabul edilebilir seviyelerde tutmak amacıyla operasyondan önce gürültü izleme programı oluşturmak,
  • Trafik Yönetim Planı hazırlanması.