Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Babadere Jeotermal Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Santral 6 jeotermal kuyu tarafından beslenen toplam 7 MWm/5.9MWe gücünde organik rankine çevrim (ORC) teknolojisine dayanan üniteden oluşmaktadır. Santralin yıllık 41.68 GWh elektrik üreterek 19 bin adet hane halkının elektrik ihtiyacını karşılaması beklenmektedir. Üretilen enerji sayesinde yılda 22.174 ton karbondioksitsalımı engellenecektir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Sponsoru, Babadere Jeotermal projesinin Gold Standart sera gazı azaltım projesi olarak yürütülmesini düşünmektedir. Proje Sponsoru bununla ilgili bir çalışmaya henüz başlamamıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEKL HUSUSLAR

 • İnşaat ve İşletme süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşumu;
 • Potansiyel görsel etki
 • Satınalma/ Kamulaştırma
 • Potansiyel toprak çökmesi Flora ve Fauna üzerine potansiyel etki Birleşik (kümülatif) etki değerlendirmesi
 • Reenjeksiyon esnasında sıvı basıncından ileri gelen potansiyel mikro sismik aktiviteler , çökme ve gürültü etkileri
 • Paydaşların katılımı
 • İnşaat ve işletme dönemi boyunca halk/işçi sağlık ve güvenliği

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • İnşaat faaliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından kontrollüğü
 • Yerel halkla paylaşılmak üzere bir foto-simülasyon çalışmasının hazırlanması 
 • Satınalma/Kamulaştırmada ikili anlaşmalarla ilgili prosedür geliştirilmesi 
 • Gürültü, çökme ve mikro-sismik hareketleri izlemek için bir İzleme Planı oluşturulması
 • Tesis, enerji nakil hattı ve diğer işlerin potansiyel birleşik etkilerini için Kümülatif etki değerlendirmesi yapılması
 • Paydaşların katılımın sağlamak ve onları bilgilendirmek için paydaş katılım planının hazırlanması
 • Flora ve fauna üzerinde bir doğal araştırma yaparak inşaat esnasında oluşacak etkilerin ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi
 • Çalışanların sağlık ve güvenlik konularındaki aksiyon planlarının oluşturulması ve uygulanması