Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

BATISÖKE ÇİMENTO FABRİKASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

 

PROJE TANIMI

Batı Söke Çimento Sanayii TAŞ bünyesindeki Batisöke Çimento Fabrikası enerji tasarrufu projeleri kapsamında iki proje yürütülmektedir:   Klinker  soğutucu ve dönme sistemleri ön ısıtma atık ısı geri kazanım tesisi ve çimento öğütme ünitesinin geliştirilmesi için roller press kurulacaktır. İki proje 28 binin üzerinde hanenin elektrik gereksinimini karşılamaya eşdeğer 62.8 GWh/yıl enerji tasarrufu gerçekleştirmesi bekleniyor .Enerji tasarrufu yılda 31.300 tonun üzerinde karbondioksit emiyonunu tasarrufu yapılmasını mümkün kılacaktır.

KARBON FİNANSI

Proje sponsor atık ısı geri kazanım projesi için karbon finansı kapsamında VCS almaya karar vermiştir, ancak roller press projesi için henüz herhangi bir karbon finansı opsiyonu konusunda çalışma yapmamıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • İnşaat faaliyetleri sırasında potansiyel kirlilik / kirletici emisyonlar
  • Flora ve fauna üzerindeki etkiler
  • Hava emisyonları
  • Çalışanlara gürültü etkisi
  • Paydaşların katılımı

TEDBİRLER/ BAŞARILI UYGULAMA

  • İnşaat faaliyetleri sırasında sosyal çevresel ve iş güvenliği uzmanları sahada bulunarak faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sosyal ve çevresel olumsuz etkiye engellemeli, minimize etmeli ve takip etmelidir.
  • Çimento değirmeninin çalışma sırasında sanayi bölgesi çevresindeki habitatlar üzerindeki etkisini belirlemek için bir çalışma uygulanmalıdır.
  • Bacalara uygun ekipman kurulumu ile ilgili kontrol  yetkililerinin baca gazı örneklemesine imkan sağlanmalıdır.
  • Güvenlik ekipmanlarının kullanılmasıyla, gürültü işçilerin güvenliği için kabul edilebilir seviyelere indirilmelidir
  • Paydaşları dahil etmek ve bilgilendirmek ve iyi bir halkla ilişkiler sağlayarak anlaşmazlık riskini azaltmak için Paydaş Katılım Planı uygulamalıdır.