Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Caba Güneş FV Enerji Santrali

 

PROJENİN TANITIMI

Caba Güneş FV Enerjisi projesi, 17,998 MWe enerji kapasitesi ile, Osmaniye ve Gaziantep illerinde güneş enerjisi potansiyelini açığa çıkarmak için kurulmuştur. Proje kapsamında değerlendirilecek lisanssız proje kapasiteleri; 3x0.99975 MWe (2.99 MWe Osmaniye ili, Toprakkale Bölgesi, Aslanpınarı İlçesinde ; 1x0.99975 MWe (0.99 MWe Bakçe köyü, Merkez İlçesinde); 3x0.99975 MWe (2.99 MWe Kadirli Bölgesi, Mehedinli Köyünde); 1x0.99975 MWe (0.99 MWe Tehçi köyü, Merkez ilçesinde) ve 10 x 0.999 MWe (9.99 MWe Karataş ilçesinde Gaziantep sınırları içinde, Sarıbaşak bölgesi, Şahinbey köyünde) olarak belirlenmiştir. Tesisin ilk yılında tam kapasite çalışması durumunda 34.870 MWh/yıl üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu da 9.963 hanenin enerji ihtiyacına karşılık gelmektedir. Üretilen enerjiyle 19.841 tCO2/yıl emisyon salınımının önüne geçilecektir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat/işletme süresince potansiyel kirlilik/kontaminasyon ve emisyon;
 • Toplum/İş Sağlığı ve Güvenliği;
 • Görsel Etki Değerlendirmesi;
 • Arazi kullanımı;
 • Paydaş Katılımı;
 • Flora & Fauna üzerine etkiler;
 • Projenin, herhangi bir su kaynağı ve korunan alan ile etkileşimi mevcut değildir;
 • Proje alanı içinde kültürel varlık mevcut değildir.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • ‘ÇED kapsam dışı’’ sertifikasının ilgili otoriteden temini;
 • Tarım-dışı kullanım izni;
 • Formal ÇSG sisteminin kurulması;
 • Çalışanlar ve yerel halk için işçi sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşullarına dair plan/program uygulanması;
 • Arazi edinilmesi ve kiralama süreçleri;
 • İnşaat ve operasyon süreçlerinde paydaş katılımı;
 • Bölgenin çevresel ve sosyal değerinin korunması;
 • Görsel Etki Değerlendirmesi yapılması;
 • İnşaat faaliyetlerinin Çevre ve İSG Uzmanları tarafından kontrol edilmesi;
 • Literatüre dayalı flora & fauna’ çalışmasının hazırlanması ve gerekli görülür ise izleme çalışması yapılması.