Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Çakıl Rüzgar Enerjisi Santrali

 

PROJE TANITIMI

Çakıl Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Projesi, her birinin rotor güvdesi (hub) yükseklikleri 85 m olan 2 türbin (2 MWe), 78 m olan 5 türbin (2 MWe) ve 99 m olan 7 türbinden (4 MWe) oluşmaktadır. Çakıl RES, mevcuttaki 154 kV’lık bir enerji nakil hattı ile ulusal elektrik şebekesine bağlanacaktır. Tesisin 103 GWh/yıl (P75) elektrik enerjisi üretmesi beklenmektedir. Üretilen enerji yıllık 58,755 tonun üzerinde karbondioksit tasarrufu sağlayacaktır.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • Tarımsal şahıs arazisi edinimi;
 • Atık ve emisyonlardan kaynaklı çevre kirliliği;
 • İnsan kaynakları yönetimi;
 • Çalışan ve yerel halkın sağlığı ve güvenliği;
 • Kuş göç yolları;
 • Toz ve gürültü oluşumu;
 • Kümülatif çevresel ve sosyal etkiler;
 • Görsellik ve peyzaj konuları;
 • İnşaat sonrası izlemeler; kuş izlemeleri, peyzaj izlemeleri ve gürültü ölçümü;
 • Paydaş katılımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Yönetim sisteminin uygulanması;
 • Arazi edinimi sürecinin tamamlanması;
 • İnşaat faaliyetlerinin ÇSG Uzmanları tarafından kontrol ve takip edilmesi;
 • İnsan kaynakları yönetimine dair ilgili politika ve prosedürlerin oluşturulması;
 • Çalışan ve yerel halkın sağlık ve güvenliğinn sağlanmasına dair politika ve prosedürlerin oluşurulması;
 • Atık Yönetim Planı oluşturulması ve ilgili prosedürlerin oluşturulması;
 • Peyzaj Yönetim Planı hazırlanması ve ilgili plana göre peyzaj izlemesi yapılması;
 • Paydaş katılım planının uygulanması;
 • Görsel etki simülasyon çalışması yapılması;
 • Gürültü modelleme çalışması ve operasyon sürecinde ölçüm yapılması;
 • Kümülatif Etki Değerlendirme Raporu hazırlanması;
 • İnşaat ve operasyon sürecinde kuş izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi.