Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Çamseki Rüzgar Enerjisi Santrali (Eklenti)

 

PROJE TANITIMI

Çamseki Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Eklenti Projesi, rotor çapı 92 m ve gövde yüksekliği 78 m olan 18 tane 2.35 MWe kapasiteli türbinlerden oluşmaktadır. Çamseki RES, mevcuttaki 154 kV’lık bir enerji nakil hattı ile ulusal elektrik şebekesine bağlanacaktır. Tesisin 120 GWh/yıl (P50) elektrik enerjisi üretmesi beklenmektedir. Üretilen enerji yıllık 68,280 tonun üzerinde karbondioksit tasarrufu sağlayacaktır.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • Atık ve emisyonlardan kaynaklı çevre kirliliği;
 • İnsan kaynakları yönetimi;
 • Çalışan ve yerel halkın sağlığı ve güvenliği;
 • Gürültü oluşumu;
 • Kümülatif çevresel ve sosyal etkiler;
 • Görsellik ve peyzaj konuları;
 • İnşaat sonrası operasyon sürecinde izlemeler; kuş türleri, peyzaj etkisi ve gürültü düzeyi;
 • Paydaş katılımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • ÇSG Yönetim sisteminin uygulanması;
 • İnsan kaynakları yönetimine dair ilgili politika ve prosedürlerin oluşturulması;
 • Çalışan ve yerel halkın sağlık ve güvenliğinin sağlanmasına dair politika ve prosedürlerin oluşurulması;
 • Paydaş katılım planının uygulanması;
 • Atık Yönetim Planı ve ilgili prosedürlerin oluşturulması;
 • Proje görsel etki simülasyonu;
 • Kümülatif Etki Değerlendirme Raporu hazırlanması;
 • Operasyon sürecinde kuş izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi;
 • Operasyon sürecinde gürültü düzeyi ölçümü gerçekleştirilmesi;
 • Operasyon sürecinde Peyzaj Yönetim Planı’na göre peyzaj izlemesi yapılması.