Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Çarıklı Hidroelektrik Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Proje 2 adet düşey eksenli Francis turbinli nehir tipi santralden oluşmaktadır. Turbinlerin toplam kurulu gücü 9.33MWm/ 8.96 MWe şeklinde bir konfigürasyona sahiptirler. Santralin yıllık 37.35 GWh enerji üretmesi öngörülmektedir. Ürettiği enerji ile yaklaşık 17 bin hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve 19.870 ton karbondioksitin salımını önleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Sponsor projeyi Gold Standart altında sürdürmeyi düşünmemektedir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşum potansiyeli;
 • Kamulaştırma Zemin yapısı Su biotası üzerine etki;
 • Gürültü,
 • Titreşim
 • Yakınındaki diğer HES Projeleri İnşaat ve İşletme sırasında işçilerin sağlık ve güvenlikleri , halkın emniyeti
 • Paydaş Katılım Toplantısı

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından oluşacak etkilerin engellenmesi, mümkün mertebe minimuma indirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla süpervizyonu;
 • Kamulaştırma ve Satın-almalarda ikili anlaşmaların tercih edilmesi Balıkların kanal yapıları ve sonrasında türbinlere girişini engellemek için balık koruyucu ızgaraların kurulması;
 • İşletme süresince biota , gürültü ve titreşim izleme planı;
 • Santrale en yakın yerleşim birimlerinin rahatsız olmaması için inşaat boyunca gürültü ölçümü yapılması
 • Su akışı mevcudiyetini / Can suyunu kontrol etmek için Kümülatif Etki Değerlendirmesi
 • Halkın bilgilendirilmesi , anlaşmazlık riskini azaltması, iyi bir iletişimin kurulması için Paydaş Katılım Toplantısı yapılması