Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Çayaltı Hidroelektrik Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Proje 2 adet nehir tipi santralden oluşmaktadır. Santrallerin her biri 3 adet S tip kaplan türbinden oluşmaktadırlar ve 2.254 MW x 2 + 0.998 MW = 5.506 MWe şeklinde bir konfigürasyona sahiptirler. Toplam kurulu gücü 11.012MW’tır. Santralin yıllık 34.42 GWh enerji üretmesi öngörülmektedir. Ürettiği enerji ile yaklaşık 16 bin hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve 19.495 ton karbondioksitin salımını önleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Sponsoru MidSEFF Karbon Danışmanlık Ekibiyle karbon finansmanı üzerine projeyi geliştirmek üzere iletişim halindedir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşum potansiyeli;
  • Ormanlık alan kullanımı;
  • Su biotası üzerine etki;
  • Sismik Zon.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

  • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından oluşacak etkilerin engellenmesi, mümkün mertebe minimuma indirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla süpervizyonu;
  • Sponsor nihai orman iznini beklemekte ve ağaçlandırma planını hazırlamaktadır;
  • Balıkların kanal yapıları ve sonrasında türbinlere girişini engellemek için balık koruyucu ızgaraların kurulması;
  • İşletme süresince biota izleme planı;
  • İnşaat yapılarının temel dizaynında etkin yer ivmesi katsayısı türk deprem yönetmeliklerinde belirtildiği üzere 0.40 alınacaktır.