Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Cıngıllı FV Güneş Enerji Santrali (Lisanslı)

 

PROJE TANITIMI

26 MWe üretim kapasiteli lisanslı Cıngıllı Fotovoltaik (FV) Güneş Enerjisi Santrali’nin Niğde ili, Bor İlçesi, Kızılca Köyü, Balkuyu Bölgesi’nde kurulması planlanlanmaktadır. Santralin ilk yılında üretmesi beklenen 61.681,7 MWsa enerjiyle yaklaşık 26.687 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanarak yılda 23.500,7 ton CO2 salınımının önüne geçilecektir ve bu da 9.400 otomobilden kaynaklanan yıllık CO2 emisyon miktarına denktir.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat ve işletme süreçlerinde ortaya çıkabilecek atık ve toz/gürültü emisyonlarından kaynaklı potansiyel çevre kirliliği;
 • Yerel halkın/çalışanların sağlığı ve güvenliği;
 • Paydaş katılımı;
 • Arazi kullanımı (kuru marjinal tarım arazisi (şahıs arazisi) ve mera (devlet arazisi);
 • Flora-fauna üzerine etkiler (Proje alanı Doğa Derneği tarafından tanımlanan ‘Ereğli Önemli Doğa Alanı’nın kuzeydoğusunda yer almaktadır.);
 • Kümülatif etkiler (Organik tarım çiftliği, çiftliğe ait güneş enerjisi santrali (1 MWe), EDH ve ulaşım yolları inşaaları);
 • Görsel etkiler;

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • ‘ÇED Olumlu’ kararının ilgili otoriden alınması;
 • ÇSG (Çevre, Sağlık ve Güvenlik) Yönetim Sistemi’nin uygulanması,
 • Atık Yönetim Planı’nın uygulanması,
 • Çalışan ve yerel halkın sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik planların uygulanması;
 • Arazi edinim sürecinin tamamlanması;
 • Paydaş Katılım Planı’nın uygulanması ve inşaat/operasyon süreçlerinde paydaş katılım aktivitilerinin gerçekleştirilmesi;
 • ÇED süreci kapsamında ‘Ekosistem Değerlendirme Raporu’ hazırlanması ve inşaat/operasyon fazlarında flora-faunanın izlenmesi (yılda 2 kere);
 • Kümülatif Etki Değerlendirmesi çalışmasının hazırlanması;
 • Görsel Etki Analizi çalışmasının hazırlanması.