Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Edincik II Rüzgar Santrali

 

PROJE TANITIMI

Edincik II Rüzgar Santrali genişletme projesi, Marmara Denizi’nin güney kıyısında ve Bandırma İlçesi’nin yaklaşık 13 km batısında bulunmaktadır. Edincik II Rüzgar Santrali 11 adet 2,4 MW gücünde türbinden oluşur ve kayıplar dahil, %75 aşılma olasılığıyla yıllık 86 GWh enerji üretmesi beklenmektedir. Genişletmeden sonra Edincik I-II Rüzgar Santrali’nin toplam kapasitesi 56,4 MW’a ulaşacaktır. Yenilenebilir bir kaynaktan enerji üretimi, ulusal şebekedeki elektriğin yerine geçecek ve temel durum senaryosundan yapılan hesaplamaya göre yılda 45.754 ton karbondioksit azaltımını mümkün kılacaktır.

KARBON FİNANSMANI

Edincik II Rüzgar Santrali, Gold Standart Sera Gazı Azaltım Projesi olarak yürütülecektir.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

  • Peyzaj Etki Değerlendirmesi
  • Kuş Türleri
  • Gürültü
  • İnşaat süresince kirlilik/atık ve emisyon oluşumu

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULUMALAR

  • İnşaat aktivitelerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından denetlenmesi
  • Paydaşların projenin görsel etkisi hakkında gerekli farkındalık düzeyine sahip olmasını sağlamak için foto-etkisimülasyonu
  • Santralin, kuş türleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini denetlemek için mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi
  • İşletme sırasında çevresel gürültüyü kabul edilebilir seviyelerde tutmak amacıyla gürültü izleme programı oluşturulması