Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Edincik Rüzgar Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Edincik Rüzgar Santralinin (RES) Bandırma İlçesi’nin yaklaşık olarak 13 km batısında, Marmara Denizi’nin güney kıyısında yapılması planlanmaktadır. Edincik RES 12 adet 2,5 MW gücünde rüzgar türbini kayıplar dahil ile yılda 95 GWh (P75) enerji üretmeyi öngörmektedir.

KARBON FİNANSMANI

Edincik RES projesi Gold Standart sera gazı azaltım projesi olarak yürütülecektir ve şu an karbon sertifikasyon aşamasındadır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • Peyzaj etki değerlendirmesi;
 • Arazi alımı;
 • Gürültü;
 • Askeri alanlar için nihai kamulaştırma kararı;
 • Kuş türleri
 • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşumu;
 • İnşaat ve işletme dönemi boyunca halk/işçi sağlık ve güvenliği;
 • Paydaşların Katılımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • Paydaşların proje hakkında gerekli görsel etkilerin farkına varması için foto-simülasyonu hazırlamak
 • Arazi istimlak söz konusu olduğunda, prosesin ikili anlaşmalar çerçevesinde sürdürülmesi tavsiye edilir
 • Çevresel gürültüyü kabul edilebilir seviyelerde tutmak amacıyla gürültü izleme programı oluşturmak,
 • Mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi ve santralin kuş türleri üzerindeki zararlı etkilerinin kontrol altına alınması,
 • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından süpervizyonu,
 • Halk/işçi sağlık ve güvenliği üzerindeki etkileri minimize etmek için çalışma yapılması, risklerin tanımlanması ve tedbirlerin uygulanması,
 • Paydaşların katılımın sağlamak ve onları bilgilendirmek için paydaş katılım planının hazırlanması