Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

GERES RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANTRALİ

 

PROJE TANIMI

Geres Rüzgar Enerji Santrali 11 adet 2,5 MW gücünde 90 m rotor çapı ve 80 m kule yüksekliğine sahip türbinden oluşur. Geres Rüzgar Santrali 5 km uzaklıkta bulunan ulusal enterkonnekte iletim sistemine yeni bir iletim hattı ile bağlanacaktır. Santralin, 43 binin üzerinde hanenin elektrik gereksinimini karşılamaya eşdeğer 39,3% kapasite faktörü ile 140 GWsa/yıl değerinde yıllık üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Üretilen enerji, yılda 56,800 tonun üzerinde karbondioksit tasarrufu yapılmasını mümkün kılacaktır.

KARBON FİNANSI

Proje Sponsoru, karbon finansmanı için Gold Standard sertfikasına başvuruda bulunmuştur.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • İnşaat faaliyetleri sırasında potansiyel kirlilik/kirletici emisyonlar
  • Potansiyel görsel etki
  • Kuş yaşamı ve flora&fauna üzerinde potansiyel etki
  • Peyzaj ve kuş hayatı üzerinde enerji iletim hattında kaynaklı kümülatif etki
  • Sosyal yönler (istihdam, arazi istimlak etc.)
  • Paydaş Katılımı

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

  • Etkilenen sosyal ve çevresel bileşenler üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemek, önlemek, en aza indirmek ve izlemek için çevresel, sosyal ve sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi;
  • Potansiyel görsel etkiyi göstermek için hazırlanan foto montaj çalışmalarının paydaş katılımı ve kamu aydınlatma toplantıları sırasında çevre sakinlerine sunulması,
  • İşletme sırasında biota durumunun kontrol edilmesi, bir hassas kuş yaşamının incelenmesi;
  • Enerji nakil hattı inşaatından oluşan etkilerin santral ile birlikte kümülatif olarak incelenmesi