Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Güvercin Hidroelektrik Enerji

 

PROJE TANITIMI

Proje 2 adet yatay eksenli her biri 8.16 MW kurulu güce sahip Pelton tip türbinden oluşan nehir tipi santralden ibarettir. Toplam kurulu gücü 16.32 MW’tır. Santralin yıllık 40.0 GWh enerji üretmesi öngörülmektedir. Ürettiği enerji ile yaklaşık 10 bin hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve 21.800 tCO2 ton karbondioksitin salımını önleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Sponsor projeyi Gold Standart altnda sertifikalandırmak için yerel bir danışman firma ile anlaşma imzalamıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşum potansiyeli;
 • Ormanlık alan kullanımı;
 • Su biotası üzerine etki;
 • Gürültü ve Titreşim;
 • Paydaşların Katılımı

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından oluşacak etkilerin engellenmesi, mümkün mertebe minimuma indirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla süpervizyonu;
 • Sponsor nihai orman iznini beklemekte ve ağaçlandırma planını hazırlamıştır;
 • Balıkların kanal yapıları ve sonrasında türbinlere girişini engellemek için balık koruyucu ızgaraların kurulması;
 • İşletme süresince biota izleme planı;
 • İnşaat süresi boyunca, yakın yerleşimlerdeki ses seviyelerinin kabul edilebilir ölçülerde olduğunu teyit etmek için gürültü izleme planı;
 • Paydaşları dahil etmek, bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan oluşacak riski minimuma indirecek, halka iyi ilişkiler kurmaya teşvik edecek, paydaş katılım planı hazırlamak.