Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Haymeana Hidroelektrik Enerji

 

PROJE TANITIMI

Proje 2 adet nehir tipi santralden oluşmakta, birinci santral 3 adet her biri 3.2 MW gücünde diğer santral 2 adet biri 0. MW diğeri 1.7 MW gücünde yatay eksenli Francis türbinden oluşmaktadır. Toplam kurulu gücü 12.10 MW’tır. Santralin yıllık 58.47 GWh enerji üretmesi öngörülmektedir. Ürettiği enerji ile yaklaşık 12 bin hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve 33.123 tCO2 ton karbondioksitin salımını önleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Sponsor projeyi Gold Standart altnda sertifikalandırmak istememektedir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşum potansiyeli;
  • Su biotası üzerine etki;
  • Peyzaj etkisi;
  • Paydaşların Katılımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

  • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından oluşacak etkilerin engellenmesi, mümkün mertebe minimuma indirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla süpervizyonu;
  • İşletme süresince biota izleme planı;
  • Tünel girişlerinde oldukça çimento kullanılmış ve buradaki doğal yapı zarar görmüştür. Bu bölgeler inşaat sonrası bir peyzaj çalışması ile rehabilite edilecektir;
  • Paydaşları dahil etmek, bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan oluşacak riski minimuma indirecek, halka iyi ilişkiler kurmaya teşvik edecek, paydaş katılım planı hazırlamak.