Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Hipot Solar FV Güneş Santrali

 

PROJE TANITIMI

Hipot FV (Foto-voltaik) Güneş Santrali, toplamda 29.68 MWe üretim kapasitesine sahip olup, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Konya ilinin güneş enerjisi potansiyelinden faydalanmayı amaçlamaktadır. Çumra İlçesi’nde bulunan 4 lisanssız projenin toplam 3.347 MWe, Seydişehir İlçesi’nde bulunan 22 lisanssız projenin toplam 19.981 MWe ve Beyşehir İlçesi’nde bulunan 9 lisanssız projenin toplam 6.35 MWe kapasitesi bulunmaktadır. Santralin ilk yılında üretmesi beklenen 54.1 GWh enerji, 23.5 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecektir. Üretilen enerji, yılda 31.171 tonun üzerinde karbondioksit azaltımı yapılmasını mümkün kılacaktır

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat/İşletme süresince kirlilik/atık ve emisyon oluşumu
 • İnşaat/İşletme süresince yerel halk/işçisağlık ve güvenliği
 • Peyzaj Etki Değerlendirmesi
 • Arazi kullanımı (kuru marjinal tarım arazisi)
 • Paydaşların katılımı
 • Seydişehir-Gökçehöyük bölgesi için flora ve fauna üzerine etkiler

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULUMALAR

 • İnşaat aktivitelerinin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik açısından denetlenmesi
 • Yerel Halk/Çalışan için sağlık ve güvenlik planının hazırlanması ve uygulanması
 • Peyzaj Etki Değerlendirmesi’nin uygulanması
 • Tarım dışı amaçla kullanım izninin alınması
 • İnşaat süresince toz gözleminin yapılması
 • Halkı bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan kaynaklanabilecek riski en aza indirmek üzere paydaş katılım planı hazırlanması
 • Seydişehir-Gökçehöyük bölgesinde, flora ve fauna belirlenmesi amacıyla literatür araştırmasına dayalı değerlendirme çalışmasının yapılması
 • İnşaat/İşletme süresince Atık Yönetim Planı’nın uygulanması