Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

İven FV Güneş Enerjisi Santrali

 

PROJE TANITIMI

İven Fotovoltaik (FV) Güneş Enerjisi Santrali; İzmir ili, Torbalı İlçesi, Göllüce Mahallesi’nde bulunan, toplamda 5.814 MWe üretim kapasiteli, her biri 969 kWe kurulu gücüne sahip 6 lisanssız alt projeden oluşmaktadır (TKM GES, KA GES, Melike GES, Dilay GES, Mirza GES ve Bahşi GES). Santralin ilk yılında üretmesi beklenen 10,776 MWh enerjiyle, yaklaşık 3,078.9 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanarak yılda 4,106 ton CO2 salınımının önüne geçilecektir.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İşletme sürecinde atıklardan kaynaklı potansiyel çevre kirliliği;
 • Yerel halkın/çalışanların sağlığı ve güvenliği;
 • Görsel etki analizi;
 • Arazi kullanımı (kuru marjinal tarım arazileri ve şahıs arazileri);
 • Paydaş katılımı;
 • Flora-fauna üzerine etkiler;
 • Proje aktivitilerinin su kaynakları üzerindeki etkileri (Küçük Menderes Nehri);
 • Kümülatif etkiler (diğer güneş enerjisi santrali);
 • Proje sınırları içerisinde arkeolojik koruma alanı bulunması.

TEDBİRLER VE BAŞARILI UYGULAMALAR

 • ÇED muafiyeti kararının ilgili otoriden alınması;
 • Arazi edinim sürecinin tamamlanması;
 • ÇSG (Çevre, Sağlık ve Güvenlik) yönetim sisteminin kurulması;
 • Atık Yönetim Planı hazırlanması ve uygulanması;
 • Çalışan ve yerel halkın sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik plan ve programların oluşturulması;
 • Paydaş Katılım Planı’nın uygulanması ve operasyon sürecinde paydaş katılım aktivitilerinin gerçekleştirilmesi;
 • Görsel Etki Analizi çalışmasının hazırlanması;
 • Flora-fauna değerlendirme çalışmasının hazırlanması;
 • İnşaat sonrası flora-faunanın izlenmesi (flora-fauna değerlendirmesi sonucu gerekli görülürse);
 • Taşkın riskine karşı proje sahası sınırları boyunca etek duvarı örülmesi;
 • Arkeolojik Buluntu Prosedürü hazırlanması; proje sınırları içerisinde ve komşu parselde yer alan tümülüslerin koruma altına alınması.