Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Kale Hidroelektrik Santrali

 

PROJE TANIMI

Santral, toplam 17.1 MW üretime sahip 3 adet 5.7 MW gücünde Yunhe's Kaplan tipi türbin konfigürasyonuna dayalı nehir tipi bir santraldir. Santralin, 14 binin üzerinde hanenin elektrik gereksinimini karşılamaya eşdeğer 38.9 GWsa/yıl değerinde yıllık üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir, Üretilen enerji, yılda 23,900 tonun üzerinde karbondioksit tasarrufu yapılmasını mümkün kılacaktır.

CARBON FİNANSI

Proje sponsoru, VCS sertifikasına uymaya karar vermiştir,

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • İnşaat faaliyetleri sırasında potansiyel kirlilik/kirletici emisyonlar
  • Sudaki biyolojik canlılara etkileri ve izlenmesi
  • Akış hızının izlenmesi
  • Sosyal konular (istihdam, arazi alımı, nehir kaynaklarının kullanımı vb.)
  • Paydaş katılımı

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

  • Balıkların elektrik santralinin iletişim kanalına girmesini önlemek için balık koruma cihazının kurulması
  • Etkilenen sosyal ve çevresel bileşenler üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemek, önlemek, en aza indirmek ve izlemek için çevresel, sosyal ve sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi Arkeoloji uzmanlarının katılımı
  • Regülatörün akıntı yönündeki asgari gerekli akış hızının var olmasını sağlamak için sürekli ölçüm istasyonunun yürütülmesi
  • Faaliyet sırasında biyolojik canlı durumunun izlenmesi
  • Paydaşları dahil etmek ve bilgilendirmek ve iyi bir halkla ilişkiler sağlayarak anlaşmazlık riskini azaltmak için Paydaş Katılım Planı uygulaması