Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Koçlu Hidroelektrik Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Proje 2 adet yatay eksenli Francis turbinli nehir tipi santralden oluşmaktadır. Turbinlerin toplam kurulu gücü 36.3MWm/ 35.7MWe şeklinde bir konfigürasyona sahiptirler. Santralin yıllık 104.15 GWh enerji üretmesi öngörülmektedir. Ürettiği enerji ile yaklaşık 47 bin hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve 55,928 ton karbondioksitin salımını önleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Sponsoru, sera gazı azaltımı için Gold Standard sertifikasyonuna karar vermiştir ve yerel bir proje danışmanı ile anlaşma imzalanmıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşum potansiyeli
 • Ormanlık alan kullanımı
 • Su biotası üzerine etki
 • Gürültü, Titreşim
 • Paydaş Katılım Toplantısı

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından oluşacak etkilerin engellenmesi, mümkün mertebe minimuma indirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla süpervizyonu
 • Sponsor bütün izinlerini almıştır
 • Balıkların kanal yapıları ve sonrasında türbinlere girişini engellemek için balık koruyucu ızgaraların kurulması;
 • Mansaptaki akımı takip etmek için akım ölçüm istasyonu kurulması İşletme süresince biota izleme planı;
 • Santrale en yakın yerleşim birimlerinin rahatsız olmaması için inşaat boyunca gürültü ölçümü yapılması
 • Su akışı mevcudiyetini/ Can suyunu kontrol etmek için Kümülatif Etki Değerlendirmesi
 • Halkın bilgilendirilmesi, anlaşmazlık riskini azaltması, iyi bir iletişimin kurulması için Paydaş Katılım Toplantısı yapılması