Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Konya Şeker Enerji Verimliliği Projesi

 

PROJE TANIMI

Konya Şeker iki fabrikasında 2 farklı enerji verimliliği projesi yürütmektedir. İki proje tesisi, biri proje yeraltı patates deposu ve diğeri ise biyo ethanol üretimi için karbondioksit geri dönüşüm tesisidir. 2 projenin toplamda 395’in üzerinde hanenin elektrik gereksinimini karşılamaya eşdeğer 913 MW sa/yıl değerinde enerji tasarrufu sağlayacaktır. Bu enerji tasarrufu yılda 513 tonun üzerinde karbondioksit tasarrufu yapılmasını mümkün kılacaktır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • Mevcut sosyal ve çevresel durumun değerlendirilmesi
 • İnşaat faaliyetleri sırasında potansiyel kirlilik/kirletici emisyonlar
 • Su, atık su deşarjı ve tehlikeli atık yönetimi;
 • Gürültü etkisi;
 • Hava emisyonları;
 • Tüm izinlerin alındığına dair belgeler;
 • Paydaş katılımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • Proje alanının korunan ve hassas alanlardan uzak ve endüstriyel bölgede yer almasına rağmen, mevcut sosyal ve çevresel durumu değerlendiren bir çalışma;
 • Etkilenen sosyal ve çevresel bileşenler üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemek, önlemek, en aza indirmek ve izlemek için çevresel, sosyal ve sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi Arkeoloji uzmanlarının katılımı
 • Ulusal ve uluslararası çevresel stadartların sağlandığını doğrulayan bir atık ve su yönetim planının gerekliliği;
 • Yakındaki yerleşimler için  işletme sırasında gürültü ölçümünün yapılması ve kabul edilebiler seviyenin sağlanması;
 • Gerekli ölçüm cihazları ile baca gazı emisyonlarının izlenmesi;
 • Paydaşların bilgilendirilmesi için paydaş katılım planının uygulamaya alınması.