Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Koyuncu Nevşehir Güneş FV Enerjisi Santrali

 

PROJE TANITIMI

Koyuncu Nevşehir Güneş Enerjisi Santrali FV projesi, Nevşehir ili sınırları içerisinde, Çardak Bayırı, Süzme ve Mağara mahallelerinde yer alan, 8.15 MWe kurulu enerji kapasitesiyle toplam 10 adet alt projeden oluşmaktadır. Tesisin ilk yılında tam kapasite çalışması durumunda 14.6 GWsaat/yıl üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu da 3.476 hanenin enerji ihtiyacına karşılık gelmektedir. Üretilen enerjiyle 8.643 tCO2 /yıl emisyon salınımının önüne geçilecektir.

KARBON FİNANSI

Proje Sponsoru karbon finansını henüz göz önünde bulundurmamaktadır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat/operasyon aktiviteleri esnasında salınan hava emisyonları;
 • Atık yönetimi;
 • Peyzaj etkisi değerlendirmesi;
 • Tarım dışı kullanım izni;
 • Flora ve fauna üzerine etkiler;
 • Paydaş katılımı;
 • İnşaat ve operasyon sürecinde yerel halk ve çalışanların sağlık ve güvenliği.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İnşaat faaliyetlerinin Çevre ve İSG Uzmanları tarafından kontrol edilmesi;
 • İşçi sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşullarına dair plan/program uygulanması;
 • Peyzaj etki değerlendirmesi yapılması;
 • Toprak koruma projesinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi;
 • İnşaat aşamasında toz emisyonların kontrol altına alınması;
 • Yerel halkın yönetimi planının uygulanması, yerel halkla iyi ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi;
 • İnşaat ve operasyon dönemleri için hazırlanan
 • Atık Yönetim Planı’nın Uygulanması.