Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

MT Doğal FV Güneş Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

MT Doğal Güneş FV projesi 9.98 MWe enerji kapasitesiyle Konya İli, Zengen İlçesi sınırları içerisinde kurulmuştur. Tesis ilk yılında tam kapasite çalışması durumunda 20.605 MWsa/yıl üretim gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu da 4.681 hanenin enerji ihtiyacına karşılık gelmektedir. Üretilen enerjiyle 25.804 tCO2 /yıl emisyon salınımının önüne geçilecektir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat/operasyon aktivitileri esnasında potensitel kirlikik/kontaminasyon emisyonları;
 • Yerel halk/çalışan sağlığı ve güvenliği;
 • Paydaş katılımı;
 • Flora ve fauna üzerindeki etkiler;
 • Kümülatif çevresel ve sosyal etkiler;
 • Arazi edinim süreci;
 • Görsel etkiler.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • ÇED Muafiyeti kararı alınmıştır;
 • İnşaat faaliyetlerinin Çevre ve İSG Uzmanları tarafından kontrol edilmesi;
 • Formal ÇSG sisteminin kurulması;
 • İK politika ve prosedürlerinin ve çalışan sağlığı ve korunması hakkında aksiyon planlarının uygulanması;
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Planı aracılığıyla paydaş katılım aktivitilerinin uygulanması;
 • Çalışanlar ve yerel halk için iç/dış şikayet mekanizmasının uygulanması;
 • Görsel etki değerlendirmeleri,
 • Kümülatif etkilerin değerledirilmesi;
 • İnşaat/operasyon öncesi/sırasında yüzeysel toprağın yönetilmesi;
 • İnceleme ve değerlendirme çalışmaları ile flora ve fauna izlemesi (özellikle kuş türleri için).