Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Nazar Hidroelektrik Enerji

 

PROJE TANITIMI

Proje 3 adet yatay eksenli ikisi 11.78 MW, biri 6.68 MW kurulu güce sahip Francis tip türbinden oluşan nehir tipi santralden ibarettir. Toplam kurulu gücü 30.24 MW’tır. Santralin yıllık 86.04 GWh enerji üretmesi öngörülmektedir. Ürettiği enerji ile yaklaşık 38 bin hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve 47.064 tCO2 ton karbondioksitin salımını önleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Sponsor projeyi Gold Standart altnda sertifikalandırmak için yerel bir danışman firma ile anlaşma imzalamıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşum potansiyeli;
  • Ormanlık alan kullanımı;
  • Su biotası üzerine etki;
  • Paydaşların Katılımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

  • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından oluşacak etkilerin engellenmesi, mümkün mertebe minimuma indirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla süpervizyonu;
  • Sponsor nihai orman iznini beklemekte ve ağaçlandırma planını hazırlamıştır;
  • Balıkların kanal yapıları ve sonrasında türbinlere girişini engellemek için balık koruyucu ızgaraların kurulması;
  • İşletme süresince biota izleme planı;
  • Son paydaş katılım toplantısının 5 yıl önce yapıldığını göz önüne alarak paydaşları dahil etmek, bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan oluşacak riski minimuma indirecek, halka iyi ilişkiler kurmaya teşvik edecek, yeni paydaş katılım planı hazırlamak.