Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Omicron Ercis FV Güneş Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Omicron Ercis Güneş FV projesi 9,95 MWe enerji kapasitesiyle Van İli, Edremit İlçesi sınırları içerisinde kurulmuştur. Tesis ilk yılında tam kapasite çalışması durumunda 19.931 MWsa/yıl üretim gerçekleşmesi beklenmektedir. Üretilen enerjiyle 11.066 tCO2/yıl emisyon salınımının önüne geçilecektir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat/operasyon aktivitileri esnasında potensitel kirlilik/kontaminasyon emisyonları;
 • Yerel halk/çalışan sağlığı ve güvenliği; Paydaş katılımı;
 • Flora ve fauna üzerindeki etkiler (Omicron Ercis GES, Dönemeç Sulak Alan bölgesi civarında yer almaktadır); Kümülatif çevresel ve sosyal etkiler;
 • Arazi edinim süreci;
 • Görsel etkiler.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • Nihai ÇED süreci sonuçlanmıştır;
 • İnşaat faaliyetlerinin Çevre ve İSG Uzmanları tarafından kontrol edilmesi;
 • Formal ÇSG sisteminin kurulması;
 • İK politika ve prosedürlerinin ve çalışan sağlığı ve korunması hakkında aksiyon planlarının uygulanması;
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Planı aracılığıyla paydaş katılım aktivitilerinin uygulanması;
 • Çalışanlar ve yerel halk için iç/dış şikayet mekanizmasının uygulanması;
 • Görsel etki değerlendirmeleri, Kümülatif etkilerin değerledirilmesi;
 • İnşaat/operasyon öncesi/sırasında yüzeysel toprağın yönetilmesi;
 • Belirlenmiş dönemlerde flora ve fauna izlemesi gerçekleştirilerek, projenin biyoçeşitlilik üzerine etkisinin incelenmesi, önlenmesi ve azaltılması.