Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Ova Rüzgar Santrali

 

PROJE TANITIMI

Ova Rüzgar Santrali (RES ) 9 adet 2.0 MWe kapasiteli 97 m rotor çapı ve 78 m hub yüksekliğine sahip türbinlerden oluşmaktadır. Ova Rüzgar Santrali ulusal şebekeye 21.2 km uzunluğunda enerji nakil hattı ile bağlanacaktır. Santralin kapasite faktörü 38 % ve beklenen enerji üretimi yılda 43.634 GWh’tir. Bu üretim, 20 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilmektedir. Santral yılda 24.871 tCO2 salımını engelleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Ova RES projesi Gold Standart sera gazı azaltım projesi olarak yürütülecektir ve projenin karbon sertifikasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu süreç için Halkın katılım toplantısı organize edilmiştir ve GS tescili için proje listeye alınmıştır. DOE şirketi, denetim için seçilmiş olup doğrulama süreci başlamıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL UNSURLAR

 • İnşaat süresince oluşabilecek potensiyel kirlilik/emisyon;
 • Kuş türleri;
 • Gürültü;
 • Orman arazisi kullanımı;
 • 21.2km uzunluğunda Enerji Nakil Hattı

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • İnşaat işlerinin çevresel, sosyal, iş sağlığı güvenliği açısından kontrol edilmesi
 • Mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi ve santralin kuş türleri üzerindeki zararlı etkilerinin kontrol altına alınması
 • Çevresel gürültüyü kabul edilebilir seviyelerde tutmak amacıyla gürültü izleme programı oluşturmak
 • Orman izinlerinin alınması ve ayrıca tarım ve köy işleri bakanlığından görüş alınması
 • Paydaşların proje hakkında gerekli görsel etkilerin farkına varması için foto-simülasyonu hazırlamak
 • Tesis ve enerji nakil hattı mevcudiyetinden dolayı, tabiat ve kuş hayatı üzerinde kümülatif etki değerlendirme yapılması