Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Pamukören Jeotermal Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Santral 15 jeotermal kuyu tarafından beslenen her biri 22.5 MW gücünde 2 adet organik rankine çevrim (ORC) teknolojisine dayanan üniteden oluşmaktadır. Yılda 8300 saat işletmede olacak santralin yıllık 306.3 GWh elektrik üreterek 139 bin adet hane halkının elektrik ihtiyacını karşılaması beklenmektedir. Üretilen enerji sayesinde yılda 163,900 ton karbondioksitsalımı engellenecektir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Sponsoru şu ana kadar karbon finansmanı hakkında herhangi bir çalışma başlatmamıştır. Projenin boyutlarını göz önüne alarak MidSEFF takımı Gold Standart (GS) sertifikasyonunu önermektedir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEKL HUSUSLAR

 • İnşaat ve İşletme süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşumu;
 • Potansiyel görsel etki;
 • Potansiyel toprak çökmesi;
 • Flora ve Fauna üzerine potansiyel etki;
 • Birleşik (kümülatif) etki;
 • Reenjeksiyon esnasında sıvı basıncından ileri gelen potansiyel mikro sismik aktiviteler;
 • Paydaşların katılımı;
 • İnşaat ve işletme dönemi boyunca halk/işçi sağlık ve güvenliği.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından süpervizyonu;
 • Yerel halkla paylaşılmak üzere bir foto-simülasyon çalışmasının hazırlanması;
 • Mikro-sismik aktiviteleri kontrol altına almak için izleme istasyonlarının kurulması;
 • Biota izleme planının hazırlanması;
 • Enerji iletim hattını da hesaba katarak kapsamlı bir etki çalışması yapmak;
 • Paydaş katılım toplantısı;
 • Flora ve fauna üzerinde bir doğal araştırma yaparak inşaat esnasında oluşacak etkilerin ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi;
 • Halk/işçi sağlık ve güvenliği üzerindeki etkileri minimize etmek için çalışma yapılması, risklerin tanımlanması ve tedbirlerin uygulanması.