Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Petkim Enerji Verimliliği Projesi

 

PROJE TANITIMI

Bu proje 9 adet alt projeden oluşmaktadır. Bunlar;

 • Eski Katotların ‘cushion’ tipi katotlarla değiştirilmesi;
 • Klor yoğunlaştırma ve soğutma su sisteminin yenilenmesi projesi;
 • Shrink Film makinelerin Strechood makinelerle değiştirilmesi;
 • Etilen fırınında hammadde olarak nafta yerine LPG kullanılması;
 • VCM fırını su verme sisteminden buhar üretimi;
 • Soğutma kulesi fanları motoruna VSD kurulması;
 • Direkt klorlama ünitesinin yenilenmesi;
 • Aromatikler fabrikası vent gazlarının etilen fabrikasında hammadde olarak değerlendirilmesi ve aromatikler fabrikası fuel gaz yakıt sisteminin doğal gaza dönüşümü;
 • PTA (Saf Tereftalik Asit) Fabrikası Kapasite Artışı

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSULAR

 • İşletme esnasında oluşacak hava ve gürültü emisyonu;
 • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşumu;
 • Flora ve fauna üzerine etki;
 • Paydaşların katılımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İşletme ve inşaat dönemleri boyunca oluşacak hava emisyonları ve gürültünün TSE-EN ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistem Sertifikası garantisi altında periyodik izlenmesi ve tüm çevresel gerekliliklere uyulması;
 • Santral işletmesi süresince, endüstri bölgesi etrafındaki alandaki doğal ortama projeden kaynaklanacak etkinin göze alınmayacak kadar küçük olduğunu ispat eden raporların temin edilmesi.