Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Pitane Rüzgar Santrali

 

PROJE TANITIMI

Pitane Rüzgar Santrali (RES ) 2 adet 2.4 MWe kapasiteli 100 m rotor çapı ve 117 m hub yüksekliğine sahip türbinlerden oluşmaktadır . Pitane Rüzgar Santrali Bergama trafo merkesi ile ulusal şebekeye 1.25 km uzunluğunda enerji nakil hattı ile bağlanacaktır. Santralin kapasite faktörü 40 % ve beklenen enerji üretimi yılda 16.40 GWh’tir. Santral yılda 9.660 tCO2 salımını engelleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Pitane RES projesi Gold Standart sera gazı azaltım projesi olarak yürütülecektir ve projenin karbon sertifikasyon çalışmaları devam etmektedir. Proje Sponsoru bir karbon danışmanlık firması ile bu çalışmaların yürütülmesi için anlaşma yapmıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL UNSURLAR

  • Peyzaj etki değerlendirmesi;
  • Kuş türleri;
  • Gürültü;
  • İnşaat ve işletme dönemi boyunca halk/işçi sağlık ve güvenliği;

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

  • Paydaşların proje hakkında gerekli görsel etkilerin farkına varması için foto-simülasyonu hazırlamak;
  • Mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi ve santralin kuş türleri üzerindeki zararlı etkilerinin kontrol altına alınması adverse impacts on bird species;
  • Çevresel gürültüyü kabul edilebilir seviyelerde tutmak amacıyla gürültü izleme programı oluşturmak;
  • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından süpervizyonu.