Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Salihli Biyokütle Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Salihli Biyokütle Enerji Santrali Projesi teknolojisi, hammaddenin (tavuk gübresi ve tarımsal atıklar) yakılarak buhar elde edilmesine dayanmaktadır. 79.649 ton atık yakma işleminden çıkan sıcak buhar, 10 MWe elektrik üretmek için buhar türbinine (ve türbine bağlı jeneratöre) aktarılacaktır. Santralin yıllık 70 GWsa enerji üretmesi öngörülmektedir. Ürettiği enerji ile yaklaşık 30.286 hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve yılda 26.670 ton karbondioksitin salımını önleyecektir.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat/işletme faaliyetleri sırasında toz ve hava emisyonlarından kaynaklanan potansiyel etkiler;
 • Çevresel ve sosyal kümülatif etkiler;
 • Görsel etkiler;
 • İnşaat ve işletme dönemi boyunca toplum/işçi sağlığı ve güvenliği;
 • Paydaş katılımı;
 • Peyzaj restorasyon planlaması;
 • İnşaat/işletme faaliyetleri sırasında gürültüten kaynaklanan etkiler;
 • Atık yönetimi;
 • Flora & fauna, koku, gürültü ve hava kalitesi.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • Atık ve Atıksu Yönetim Planı’nın uygulanması;
 • Peyzaj Restorasyonu İzleme Raporları;
 • Görsel Etki Değerlendirmesi;
 • Diğer mevcut/planlanan tesisler ve yardımcı işler ile Kümülatif Etki Değerlendirmesi;
 • Toz emisyonunun kontrolü kapsamında torba filtre ve multisiklon sistemi uygulaması, hava kirliliğini azaltmak/önlemek için DeSOx & DeNOx sistemleri (baca gazı arıtma sistemi üniteleri) kullanılması;
 • İş sağlığı ve güvenliği aksiyon planlarının ve Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) yönetim sisteminin uygulanması;
 • Paydaşları bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan oluşacak riski en aza indirmek üzere paydaş katılım planı hazırlanması;
 • Olası etkileri önlemek için hava kalitesi, koku, gürültü ve flora/fauna izlenmesini içeren inşaat sonrası analizi.