Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Samurlu Rüzgar Enerjisi Santrali

 

PROJE TANIMI

Samurlu Rüzgar Santrali, 64 metre gövde yüksekliğinde bir kule üzerine monte edilmiş 70 metre rotor çapına sahip 15 adet 2 MW gücünde rüzgar türbininden oluşmaktadır. Rüzgar Santrali, %34.2 kapasite katsayısına sahip olacak ve bu sayede; sayısı 32 bini aşan hanenin yıllık elektrik gereksinimini kapsamaya eşdeğer 90 GWsa/yıl'ın üzerinde yıllık üretimle Türkiye'nin Enerji talebine katkı sağlayacaktır. Üretilen enerji 58,000 tonun üzerinde karbondioksit salımının önlenmesini mümkün kılacaktır.

CARBON FİNANSI

Gold Standart, Sponsor tarafından seçilen Gönüllü Emisyon Azaltma (Verified Emission ReductionVER) düzenlemesidir. Proje Tasarım Dosyası (PDD) hali hazırda yayınlanmış ve onaylanmış olup, proje tescil sürecinin nihai aşamasındadır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • Kuş türleri
  • İnşaat faaliyetleri
  • Görsel etki değerlendirmesi
  • Ağaçların kesilmesi

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

  • Kuş türleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini denetlemek için mevsimlik kuş göçlerinin izlenmesi (ilkbahar ve sonbaharda)
  • Etkilenen toplumsal ve çevresel bileşenler üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemek, öntemek, en aza indirgemek ve izlemek için Çevresel, toplumsal ve sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından denetlenmesi. ihtiyaç duyulması halinde arkeoloji uzmanlarının katılımıyla
  • Paydaşların projenin görsel etkisi hakkında gerekli farkındalık düzeyine sahip olmasını sağlamak için foto-etki simülasyonu
  • Ağaç yeniden dikimi (ve izleyen verimlilik takibi)