Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

SARAY HiDROELEKTRİK SANTRALİ

 

PROJE TANIMI

Santral, toplam 13.5 MW üretime sahip 2 adet 6,75 MW gücünde DEC International yatay aksanlı Francis tipi türbin konfigürasyonuna dayalı nehir tipi bir santraldir. Santralin, 25 binin üzerinde hanenin elektrik gereksinimini karşılamaya eşdeğer 56.3 GWsa/yıl değerinde yıllık üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Üretilen enerji, yılda 30,700 tonun üzerinde karbondioksit tasarrufu yapılmasını mümkün kılacaktır.

KARBON FİNANSI

Proje Sponsoru, karbon finansmanı için Gold Standard sertfikasına başvuruda bulunmuştur ve yerel proje firması ile anlaşmıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat faaliyetleri sırasında potansiyel kirlilik/kirletici emisyonlar
 • Minimum ıslak kanal çevresinin sağlanması;
 • Enerji Üretim Lisansının güncellenmesi;
 • Sudaki biyolojik canlılara etkileri ve izlenmesi
 • Gürültü etkisi
 • Arazi alımı

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • Etkilenen sosyal ve çevresel bileşenler üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemek, önlemek, en aza indirmek ve izlemek için çevresel, sosyal ve sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi Arkeoloji uzmanlarının katılımı
 • Balıkların elektrik santralinin iletişim kanalına girmesini önlemek için İncirli Regülatörüne balık koruma cihazının kurulması
 • Enerji Üretim Lisansının 13.5 MW kapasitesinden 15.5 MW kapasitesine revise edilmesi
 • Faaliyet sırasında biyolojik canlı durumunun izlenmesi
 • Yakındaki yerleşimler için  işletme sırasında gürültü ölçümünün yapılması ve kaul edilebiler seviyenin sağlanması
 • Arazi alımı sırasında karşılıklı anlaşma yolunun izlenmesi