Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Sebil Hidroelektrik Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Proje nehir tipi santral olup 22.64 MW kurulu güce sahiptir. 2x11,32 konfigürasyona sahip yatay eksenli Francis tip türbinden oluşmaktadır. Yıllık 69.42 MWe enerji üretip 31 bin hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacaktır.

KARBON FİNANSMANI

Üretilen enerji ile yılda 38.425 tCO2 salınımı önlenecektir. Proje Sponsoru özel bir Karbon Danışmanlık Ekibiyle karbon finansmanı üzerine projeyi geliştirmek üzere kontakt halindedir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

  • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşum potansiyeli;
  • Su biotası üzerine etki;
  • Santralin etraftaki diğer HESler ve enerji nakil hattı ile birlikte oluşturduğu kümülatif etki;
  • Paydaş Katılımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

  • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından oluşacak etkilerin engellenmesi, mümkün mertebe minimuma indirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla süpervizyonu;
  • İşletme süresince biota izleme planı ve balıkların kanal yapıları ve sonrasında türbinlere girişini engellemek için balık koruyucu ızgaraların kurulması;
  • Santralin etrafındaki diğer santraller ve enerji nakil hattı ile birlikte oluşturacağı kümülatif çevresel etkilerin incelenmesi ve azaltıcı önlemlerin uygulanması;
  • Halkı bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan oluşacak riski minimuma indirmek yeni bir paydaş katılım planı hazırlamak.