Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Sema Hidroelektrik Enerji

 

PROJE TANITIMI

Proje 2 her biri 8.4MW kurulu güce sahip Kaplan tip türbinden oluşan nehir tipi santralden ibarettir. Toplam kurulu gücü 16.8 MW’tır. Santralin yıllık 56.6 GWh enerji üretmesi öngörülmektedir. Ürettiği enerji ile yaklaşık 25 bin hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve 30.904 tCO2 ton karbondioksitin salımını önleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Sponsoru projeyi karbon finansmanı kapsamında geliştirmek istemektedir ve bir danışman arayışı içindedir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşum potansiyeli;
 • Ormanlık alan kullanımı;
 • Su biotası üzerine etki;
 • Paydaşların Katılımı
 • Sismik Zon

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İnşaat faliyetlerinin çevre, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından oluşacak etkilerin engellenmesi, mümkün mertebe minimuma indirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla süpervizyonu;
 • Sponsor nihai orman iznini beklemekte ve ağaçlandırma planını hazırlamıştır;
 • Balıkların kanal yapıları ve sonrasında türbinlere girişini engellemek için balık koruyucu ızgaraların kurulması;
 • İşletme süresince biota izleme planı;
 • Son paydaş katılım toplantısının 5 yıl önce yapıldığını göz önüne alarak paydaşları dahil etmek, bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan oluşacak riski minimuma indirecek, halka iyi ilişkiler kurmaya teşvik edecek, yeni paydaş katılım planı hazırlamak.
 • İnşaat yapılarının temel dizaynında etkin yer ivmesi katsayısı türk deprem yönetmeliklerinde belirtildiği üzere 0.40 alınacaktır.