Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

SENA HİDROELEKTRİK SANTRALİ

 

PROJE TANIMI
Santral, toplam 21.6 MW üretime sahip, 2  adet 10,8 MW Hangzhou Yatai Kaplan tipi türbin konfigürasyona dayalı nehir tipi bir santraldir. Santralin 22 binin üzerinde hane elektriğini karşılamaya eşdeğer 61.7 GWh/yıl üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Üretilen enerji, yılda 34,700 tonun üzerinde karbondioksit tasarrufu yapılmasını mümkün kılacaktır.

KARBON FİNANSI
Proje sponsoru şu ana kadar karbon finansı açısından bir çalışma gerçekleştirmemiştir. Projenin büyüklüğü göz önüne alındığında; MidSEFF Ekibi, proje için Gold Standart(GS)

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat faaliyetleri sırasında potansiyel kirlilik / kirletici emisyonlar
 • Nehre bırakılan minimum biyolojik debi
 • Sudaki biyolojik canlılara etkileri ve izlenmesi
 • Arazi alımı
 • Paydaşların katılımı

TEDBİLER / BAŞARILI UYGULAMA:

 • Sosyal, sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından, etkilenen sosyal ve çevresel bileşenler üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri engellemek, önlemek, en aza indirmek ve izlemek için inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi
 • Suda canlı yaşamının devam etmesi için gerekli olan minimum debinin suda kalması için sürekli ölçüm istasyonu kurulmalıdır.
 • Güç santraline giden bağlantı kanalına balık girişini engellemek için balık koruma sisteminin kurulması
 • Faaliyet sırasında biyolojik canlı durumunun izlenmesi
 • Arazi alımı durumunda karşılıklı anlaşma prosedürünün tercih edilmesi
 • Paydaşları dahil etmek ve bilgilendirmek ve iyi bir halkla ilişkiler sağlayarak anlaşmazlık riskini azaltmak için Paydaş Katılım Planı uygulaması