Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Söke Rüzgar Santrali

 

PROJE TANITIMI

Söke Rüzgar Santrali (RES ) 15 adet 3.0 MWe kapasiteli 90 m rotor çapı ve 90 m hub yüksekliğine sahip türbinlerden oluşmaktadır. Söke Rüzgar Santrali ulusal şebekeye 20 km uzunluğunda enerji nakil hattı ile bağlanacaktır. Santralin kapasite faktörü 38.5% ve beklenen enerji üretimi yılda 141.1 GWh’tir. 43 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilmektedir. Santral yılda 84.840 tCO2 salımını engelleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Söke RES projesi Gold Standart sera gazı azaltım projesi olarak yürütülecektir ve projenin karbon sertifikasyon çalışmaları devam etmektedir. Proje Sponsoru bir karbon danışmanlık firması ile bu çalışmaların yürütülmesi için henüz anlaşma yapmamıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL UNSURLAR

 • İnşaat süresince oluşabilecek potensiyel kirlilik/emisyon;
 • Kuş türleri;
 • Etraftaki diğer rüzgar santrallerinin varlığı;
 • Gürültü;
 • Orman arazisi kullanımı;
 • Sismik Zon.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

 • İnşaat işlerinin çevresel, sosyal, iş sağlığı güvenliği açısından süpervize edilmesi;
 • Mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi ve santralin kuş türleri üzerindeki zararlı etkilerinin kontrol altına alınması;
 • Çevresel gürültüyü kabul edilebilir seviyelerde tutmak amacıyla gürültü izleme programı oluşturmak;
 • Orman izinlerinin alınması;
 • Paydaşların proje hakkında gerekli görsel etkilerin farkına varması için foto-simülasyonu hazırlamak;
 • Paydaşların katılımın sağlamak ve onları bilgilendirmek için paydaş katılım planının hazırlanması;
 • Temel dizaynında aktif yer ivme katsayısı Türk yönetmeliklerinde belirtildiği üzere 0.40 alınacaktır.