Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Soma Rüzgar Enerjisi Santrali

 

PROJE TANITIMI

Soma Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kapasite artırımı projesi Türkiye’nin batısında Manisa ili Soma ilçesinde dağlık bir bölgede bulunmaktadır. Ağustos 2010 itibariyle 36 türbin ile 90 MWe kapasitesi işletmeye geçmiş olan tesisin üretim lisansı toplam 120 MWe kurulu gücü kapsamaktadır. Söz konusu yatırım değerlendirmesi yapılan kapasite artırımının inşaatına dair kalan işler ilave 30 MWe kurulu gücü sağlayacak 10 adet türbine yöneliktir. Projenin işletmeye geçmesi ile birlikte yılda 67.726 ton eşdeğer CO2 emsiyonunun önüne geçilecektir.

TEMEL ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat ve işletme süecindeki olası kirlilik/atık ve emisyon oluşumu
 • İnşaat ve işletme sürecindeki yerel halk/çalışan sağlığı ve güvenliği
 • Peyzaj üzerine etkiler
 • Kümülatif etkiler
 • Kuş türleri
 • Gürültü etkisi
 • Paydaş Katılımı

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İnşaat aktivitelerinin Çevre, sağlık ve Güvenlik (ÇSG) uzmanları tarafından denetlenmesi,
 • Görsel etki değerlendirmesi yapılması,
 • İşletmenin ilk 2 senesinde mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi ve gerekli azaltıcı tedbirlerin uygulanması,
 • İşletme sırasında çevresel gürültüyü kabul edilir seviyede tutmak amacıyla gürültü izleme programı oluşturulması;
 • Paydaşların dahil edilmesi, bilgilendirilmesi ve yerel halkla ilişkilerde anlaşmazlık riskinin azaltılması amacıyla paydaş katılım planının uygulanması,
 • Diğer mevcut ve planlanan tesisler ile benzeri işlerin olası kümülatif etkisinin tespiti ve değerlendirilmesi.