Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Stars FV Güneş Enerjisi Santrali

 

PROJE TANITIMI

Stars Güneş FV projesi 7 MWe enerji kapasitesiyle, Ankara ili sınırları içerisinde yer alan Şereflkoçhisar ilçesi sınırları içerisinde güneş enerji potansiyelini açığa çıkarmak için kurulmuştur. Lisanssız proje kapasiteleri; 3 MWe in Büyükkışla Mahallesi (as 3 lisanssız FV alt projeleri) and 4 MWe in Fadıllı Mahallesi (as 4 lisanssız FV alt projeleri). Tesisin ilk yılında tam kapasite çalışması durumunda 13.249 MWe/yıl üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu da 3.785 hanenin enerji ihtiyacına karşılık gelmektedir. Üretilen enerjiyle 7.843 tCO2 /yıl emisyon salınımının önüne geçilecektir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL HUSUSLAR

 • İnşaat/operasyon aktivitileri esnasında atık ve emisyonların oluşumu;
 • İnşaat/operasyon aşamalarında yerel halk/çalışanların sağlık ve güvenliği Görsel Etki Değerlendirmesi;
 • Arazi kullanımı (Kuru Marjinal Tarım Arazisi);
 • Paydaş katılımı;
 • Flora ve fauna üzerine etkiler;
 • Proje aktivitileri esnasında su kaynakları ve korunan alanlar üzerinde etki yaratmaması;
 • Proje alanı ve yakın çevresinde kültürel miras bulunmaması.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • ‘’ÇED Kapsamdışı’’ kararının ilgili otoriteden alınmış olması;
 • Tarım dışı kullanım izni;
 • Formal ÇSG sisteminin kurulması;
 • İnşaat faaliyetlerinin Çevre ve İSG Uzmanları tarafından kontrol edilmesi;
 • İşçi sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşullarına dair plan/program uygulanması;
 • Çalışanlar ve yerel halk için sağlık ve geüvenlik koşullarının sağlanması;
 • Arazi edinilmesi ve kiralama süreçleri;
 • İnşaat ve operasyon süreçerinde paydaş katılımı;
 • Bölgenin çevresel ve sosyal değerinin korunması;
 • Görsel Etki Değerlendirmesi yapılması;
 • İnşaat sonrası flora&fauna izlemesi yapılması.