Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Umurlar Rüzgar Enerjisi Santrali (Kapasite Artışı)

 

PROJENİN TANITIMI

Umurlar Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), Balıkesir ili, Umurlar köyü yakınlarında, dağlık bir alanda yer almaktadır. Umurlar RES – Kapasite Artışı Projesi, hâlihazırda işletmede olan 10 MW gücündeki RES projesinin, toplam 26.4 MWe gücünde 8 adet rüzgar türbini eklenmesi yolu ile, kapasite artırma projesidir. Elektrik üretim lisansı, toplam 36.4 MWe kurulu gücü kapsamaktadır. Santralin beklenen elektrik üretim miktarı yıllık 63.7 GWh’dir. Proje yıllık 37.965 tonun üzerinde karbondioksitsalımını önleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Sponsoru karbon finansmanı konusunu değerlendirmemiştir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşumu;
 • Yerel halk/çalışan sağlık ve güvenliği;
 • Peyzaj etki değerlendirmesi;
 • Kuş türleri;
 • Gürültü;
 • Paydaşların katılımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İnşaat faliyetlerinin Çevre, Sağlık ve Güvenlik Uzmanları tarafından süpervizyonu;
 • Paydaşların proje hakkında gerekli görsel etkilerin farkına varması için foto-simülasyonunun hazırlanması;
 • Mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi (2 yıl boyunca) ve santralin kuş türleri üzerindeki zararlı etkilerinin kontrol altına alınması,
 • Santralin yakın çevresinde yönetmeliğe uygun gürültü seviyesinin sağlanması için gürültü ölçüm/izleme çalışması yapılması.
 • Yeni türbinler göz önüne alınarak paydaş katılım toplantısının gerçekleştrilmesi.