Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Umurlu II Jeotermal Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Umurlu II Jeotermal Enerji Santrali (JES) 12 MWe kurulu güce sahip olup, Aydın ilinde yer almaktadır. Tesiste 3 adet üretim ve 3 adet re-enjeksiyon kuyusu bulunmaktadır. Sistemde, jeotermal kaynaktan sağlanan ısı enerjisini elektriğe dönüştürmek için geliştirilmiş bir “binary system“ olan OEC ‘Ormat Enerji Dönüştürücü” sistemi kullanılacaktır. Santralin enerji üretimi yılda 72 GWsa’tir. Bu üretim, 32.000 hanenin ihtiyacını karşılayabilmektedir.

KARBON FİNANSMANI

Proje Verified Carbon Standard (VCS) karbon standardı altında kayıtlı bulunmaktadır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat ve işletme süresince kirlilik/kontaminasyon ve emisyon oluşumu;
 • Potansiyel görsel etki;
 • Potansiyel çökme etkisi;
 • Flora&Fauna üzerinde potansiyel etkiler;
 • Gürültü;
 • Kümülatif etkiler;
 • Reenjeksiyon esnasında sıvı basıncından ileri gelen potansiyel mikro sismik aktiviteler ve toprak çökmesi;
 • Paydaş katılımı;
 • İnşaat ve işletme dönemi boyunca yerel halk/çalışan sağlık ve güvenliği

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • İnşaat faaliyetlerinin, potansiyel negatif etkilerin en aza indirilmesi, kontrol altına alınması ve önlenmesi açısından Çevre, Sağlık ve Güvenlik Uzmanları tarafından süpervizyonu;
 • Görsel etkilerin incelenmesi için foto-simülasyonu hazırlanması,
 • Projenin farklı aşamaları için gürültü, hava emisyonu, su kalitesi aktivitelerini içerecek şekilde izleme çalışmaları yapılması;
 • Çökme ve mikro-sismik izlemesi;
 • Flora& Fauna izlemesi; Enerji Santrali, kuyular ve boruların Görsel Etki Analizi;
 • Paydaş Katılım Planı’nın uygulanması;
 • Çalışan/yerel halk sağlığı ve güvenliği sağlanması için önlemlerin belirlenmesi & uygulanması;
 • CO2 ve diğer NCG (Yoğuşamayan Gaz) emisyonlarının önlenmesi amacı ile re-enjeksiyon yapılması ve CO2 eşdeğeri gazlarının salımının en fazla 350 kg/MWsa seviyesinde tutulması.