Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Yay-sun FV Güneş Enerji Santrali

 

PROJE TANITIMI

Yay-sun Güneş FV projesi 9.98 MWe enerji kapasitesiyle Konya İli, Zengen İlçesi sınırları içerisinde kurulmuştur. Tesis ilk yılında tam kapasite çalışması durumunda 20,605 MWsa/yıl üretim gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu da 9,962.8 hanenin enerji ihtiyacına karşılık gelmektedir. Üretilen enerjiyle 12,902 tCO2 /yıl emisyon salınımının önüne geçilecektir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL HUSUSLAR

 • İnşaat/operasyon aktivitileri esnasında potensitel kirlikik/kontaminasyon emisyonları;
 • Yerel halk/çalışan sağlığı ve güvenliği;
 • Paydaş katılımı; Flora ve fauna üzerindeki etkiler;
 • Kümülatif çevresel ve sosyal etkiler;
 • Arazi edinim süreci;
 • Görsel etkiler.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMALAR

 • Nihai ÇED kararı alınmıştır;
 • İnşaat faaliyetlerinin Çevre ve İSG Uzmanları tarafından kontrol edilmesi;
 • Formal ÇSG sisteminin kurulması;
 • İK politika ve prosedürlerinin ve çalışan sağlığı ve korunması hakkında aksiyon planlarının uygulanması;
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Planı aracılığıyla paydaş katılım aktivitilerinin uygulanması;
 • Çalışanlar ve yerel halk için iç/dış şikayet mekanizmasının uygulanması;
 • Görsel etki değerlendirmeleri,
 • Kümülatif etkilerin değerledirilmesi;
 • İnşaat/operasyon öncesi/sırasında yüzeysel toprağın yönetilmesi;
 • İnceleme ve değerlendirme çalışmaları ile flora ve fauna izlemesi (özellikle kuş türleri için).